< class="fadeup">

Zniszczenia i odbudowa miasta Gdyni w latach 1945 -1946

W zbiorach Muzeum Miasta Gdyni znajduje się segregator, w którym naklejone na karty tekturowe są 174 fotografie przedstawiające wygląd miasta w latach 1945-1946. Zdjęcia przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni trafiły do Muzeum z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

W wyniku działań wojennych Gdynia poniosła ogromne straty. Niemal całkowitej dewastacji uległ port. Niemcy, po zakończonej ewakuacji, rozpoczęli planowe zniszczenie urządzeń portowych i całej infrastruktury portu. Zniszczeniu uległo 90% falochronów i ponad połowa nabrzeży oraz około  25% magazynów. W rożnych miejscach portu zatopiono statki i okręty, m.in. „Schleswig Holstein” – okręt, który swymi strzałami rozpoczął II wojnę światową. Główne wejście do portu zatarasowano wrakiem pancernika „Gneiesenau”.

Samo miasto ucierpiało stosunkowo niewiele. Zniszczeniu uległo 16% budynków w mieście. Do najbardziej zniszczonych obiektów w centrum należały przedwojenny budynek ZUS przy ul. 10 Lutego 22-24, budynek poczty przy ul. 10 Lutego czy Kamienica Jana Skwiercza przy ul. Świętojańskiej 23. Na ulicach znajdowało się wiele gruzu i wraków. Na placach i skwerach - m.in. na skwerze Kościuszki i placu Grunwaldzkim – chowano poległych w walkach, których dopiero w 1946 roku przeniesiono na cmentarz w Redłowie.

Na zdjęciach w segregatorze pokazany jest stan miasta przed rozpoczęciem prac  porządkowych i remontowych oraz po uporządkowaniu terenu.  Przedstawiony jest głównie rejon Śródmieścia i jego okolicy, ulice: 10 Lutego, Władysława IV, Świętojańska i Jana z Kolna, Starowiejskiej, Czołgistów (ob. al. Piłsudskiego). Można również zobaczyć tereny nieco oddalone od centrum, przy ul. Morskiej i Śląskiej.

Obiekty składające się na Kolekcję

  Budynek Zarządu Miejskiego w Gdyni

  Budynek ZUS-u na ul. Świętojańskiej

  Budynek "PLO" przy ul. 10 Lutego

  Budynek mieszkalny przy ul. Świętojańskiej 72

  Kamienica Jana Skwiercza przy ul. Świętojańskiej 23

  Wrak trolejbusu na ul. Jana z Kolna

  Prace porządkowe przy ul. Abrahama

  Zniszczenia wojenne przy ul. Abrahama

  Prace porządkowe przy ul. 3 Maja

  Prace porządkowe przy ul. 3 Maja

  Prace porządkowe przy ul. Starowiejskiej

  Prace porządkowe przy ul. Starowiejskiej i 3 Maja

  Prace porządkowe przy ul. Mściwoja

  Prace porządkowe przy ul. Abrahama

  Prace porządkowe przy ul. Abrahama

  Prace porządkowe przy ul. Świętojańskiej

  Prace porządkowe przy ul. Świętojańskiej 56

  Prace porządkowe przy Placu Grunwaldzkim

  Prace porządkowe przy Skwerze Kościuszki

  Prace porządkowe przy Skwerze Kościuszki

  Prace porządkowe przy ul. Bema i I Armii Wojska Polskiego

  Budynek przy ul. Matejki 14

  Rozbiórka budynku przy ul. Świętojańskiej 72

  Rozbiórka budynku przy ul. Świętojańskiej 72

  Rozbiórka budynku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 3

  Prace porządkowe przy ul. Śląskiej 27

  Zniszczenia wojenne przy ul. Armii Krajowej i Władysława IV

  Prace porządkowe przy ul. Armii Krajowej

  Urząd pocztowy nr 1 przy ul. 10 Lutego

  Barak przy ul. Jana z Kolna 3 - "Misja Szwedzka"

Zobacz pozostałe kolekcje