< class="fadeup">

Żeglarstwo i jachting

W Muzeum Miasta Gdyni znajduje się duża kolekcja zbiorów związanych z żeglarstwem i jachtingiem. Wśród nich są zarówno zdjęcia oraz negatywy, jak i dokumenty, czy kultura materialna. Kolekcję tę będziemy stopniowo uzupełniać zaczynając od negatywów.

Obiekty składające się na Kolekcję

  Miasteczko nabrzeżne

  Kapitan Żeglugi Wielkiej Stanisław Rowiński

  Kapitan Żeglugi Wielkiej Stanisław Rowiński z lornetką

  Kapitan Stanisław Rowiński na pokładzie Daru Pomorza

  widok na wybrzeże i zawieszona szalupa żaglowca Daru Pomorza

  Pokład żaglowca Dar Pomorza i wybrzeże

  Żaglówki na morzu

  Pejzaż morski z żaglówkami

  Dwóch marynarzy z sekstantami

  Żaglówka z rozwniętym żaglem

  Pokład, prawa burta żaglowca - Dar Pomorza

  Wpływające do portu żaglówki

  Murowany punkt nawigacyjny

  Wyposażenie pokładu - busola i maszt

  Statek pasażerski na morzu

  Żaglówka na wzburzonym morzu

  Kuter rybacki o dwóch żaglach

  Kuter rybacki z żaglami w trakcie resju

  Żaglówka na morzu

  Żaglówka w basenie portowym Gdyni

  Pokład, lewa burta żaglowca

  Dar Pomorza

  Marynarz na pokładzie żaglowca Dar Pomorza

  Mężczyzna na pokładzie żaglowca Dar Pomorza

  Marynarz z fajką na pokładzie Daru Pomorza

  Lewa burta żaglowca „Dar Pomorza"

  Kapitan Żeglugi Wielkiej Stanisław Rowiński

  Kapitan Żeglugi Wielkiej Stanisław Rowiński

  Kapitan Żeglugi Wielkiej Stanisław Rowiński

Zobacz pozostałe kolekcje