< class="fadeup">

Port gdyński w czasie II wojny światowej

W czasie okupacji Niemcy  przekształcili  port gdyński w bazę niemieckiej marynarki wojennej (niem. Kriegsmarine). Stał się on bazą remontowo-zaopatrzeniową dla jednostek wojennych i transportowych. Założono tu także ośrodek szkoleniowy dla załóg jednostek pływających oraz ośrodek budowy okrętów podwodnych.

Jedynie  w niewielkiej części zachowano  przedwojenne zdania portu. Przede wszystkim w Basenie Węglowym nadal przeładowywano węgiel eksportowany do  neutralnej Szwecji, a importowano rudę żelaza. Ważne dla okupanta było również rybołówstwo, dlatego, w czasie okupacji w porcie gdyńskim znalazło się miejsce dla rybaków.

W zbiorach Muzeum Miasta Gdyni posiadamy zespół 158 zdjęć przedstawiających prace nad przebudową i dostosowaniem portu gdyńskiego do potrzeb okupanta. Wśród nich  można zobaczyć budowę magazynów paliw płynnych przy ob. ul. Śmidowicza, rozbudowę Falochronu Wschodniego, czy budowę drewnianych pomostów i  istniejącego do dzisiaj pirsu w Basenie Prezydenta.

Obiekty składające się na Kolekcję

  Budowa drewnianego pirsu w Basenie Prezydenta

  Teren Molo Rybackiego w Gdyni w czasie dostosowywania do potrzeb Kriegsmarine

  Robotnicy w trakcie pracy na Molo Rybackim

  Budowa pirsu w Basenie Prezydenta - widok w stronę nabrzeża Pomorskiego

  Pracownicy wewnątrz kaszycy

  Budowa pirsu w Basenie Prezydenta - kaszyca

  Budowa pirsu w Basenie Prezydenta - statki przy pomoście

  Widok z wnętrza kaszycy na Basen Prezydenta

  Budowa pirsu w Basenie Prezydenta - drewniana konstrukcja

  Mężczyźni wewnątrz kaszycy

  Etap budowy pirsu

  Budowa pirsu w Basenie Prezydenta - statki przy pomoście

  Budowa pirsu w Basenie Prezydenta - połączenie dwóch belek kaszycy

  Przygotowywanie kaszyc na Molo Rybackim

  Budowa drewnianych pomostów przy nabrzeżu Wilsona (ob. Kutrowe)

  Etap budowy pirsu

  Kaszyca zanurzona w Basenie Prezydenta

  Budowa drewnianych pomostów w Basenie Prezydenta

  Budowa magazynów materiałów pędnych

  Budowa magazynów materiałów pędnych

  Budowa magazynów materiałów pędnych

  Budowa magazynów materiałów pędnych

  Budowa magazynów materiałów pędnych - betonowa budowla

  Budowa magazynów pędnych - drewniany barak

  Zanurzanie kesonów

  Keson w gdyńskim porcie

  Budowa kesonów w gdyńskim porcie

  Budowa magazynów materiałów pędnych

  Budowa kesonu w porcie gdyńskim

  Budowa kesonów w porcie gdyńskim

  Budowa kesonów w gdyńskim porcie

  Budowa kesonów w gdyńskim porcie

  Kesony w basenie portowym

  Budowa magazynów paliw płynnych

  Budowa magazynów paliw płynnych

  Wnętrze budowanego magazynu paliw płynnych

  Magazyny materiałów pędnych w trakcie budowy

  Drewniany pomost w gdyńskim porcie

  Komora kesonu

  Nabrzeże Wilsona (obecnie Kutrowe) z drewnianymi pomostami

  Szalanda w Basenie Prezydenta

  Holownik transportujący keson

  Pracownicy na pontonie w Kanale Portowym

  Prace przy Falochronie Wschodnim - zanurzony keson

  Prace przy Falochronie wschodnim - zanurzony keson

  Rozbudowa Falochronu Wschodniego - zanurzanie kesonu

  Prace przy Falochronie Wschodnim

  Prace przy Falochronie Wschodnim

  Końcowy odcinek nabrzeża Wilsona (obecnie Kutrowego)

  Budowa drewnianego pirsu w Basenie Prezydenta

  Teren budowy pomostów na Molo Rybackim

  Budowa drewnianych jednostek w Basenie Prezydenta

  Budowa Ostrogi Oksywskiej

  Awanport

  Wylewanie betonowych fundamentów w rejonie portu wojennego na Oksywiu

  Gdyński port w rejonie Oksywia

  Konstrukcja pod fundamenty w gdyńskim porcie

  Zalewanie fundamentów w gdyńskim porcie od strony Oksywia

  Budowa Ostrogi Oksywskiej

  Pogłębianie dna w gdyńskim porcie

  Kaszyca zanurzona w gdyńskim porcie

  Budowa Ostrygi Oksywskiej

  Budowanie Ostrogi Oksywskiej

  Dźwig pływający i pomost w rejonie Oksywia

  Budowanie Ostrogi Oksywskiej

  Budowa kesonów

  Prace przy Falochronie Wschodnim

  Wykonywanie kesonów

  Budowa kesonów

  Zanurzanie kesonów

  Teren budowy kesonów od strony Kanału Portowego

  Prace przy Falochronie Wschodnim

  Docinanie drutów zbrojenia

  Prace przy Falochronie Wschodnim

  Prace przy Falochronie Wschodnim

  Prace przy Falochronie Wschodnim

  Teren gdyńskiego portu

  Ponton na nabrzeżu

  Teren budowy na Molo Rybackim

  Teren u podnóża Kępy Oksywskiej

  Budowa podziemnych magazynów paliw płynnych

  Budowa podziemnych magazynów paliw płynnych

  Zanurzanie kesonu w basenie portowym

  Nabrzeże portowe w Gdyni

  Zanurzanie kesonów w wodach portu Gdyni

  Kesony

  Prace przy rozbudowie gdyńskiego portu w czasie okupacji niemieckiej

  Zanurzone kesony

  Martwe kotwice

  Budowa magazynu przy Molo Rybackim

  Budowa magazynu przy Molo Rybackim

  Martwe kotwice

  Prace w wykopie na Molo Rybackim

  Pracownicy w oszalowanym wykopie na Molo Rybackim

  Prace na Molo Rybackim

  Budowa podziemnych magazynów paliw płynnych na Oksywiu

  Budowa magazynów paliw płynnych na Oksywiu

  Budowa magazynów paliw płynnych na Oksywiu

  Budowa podziemnych magazynów na Oksywiu

  Prace w wykopie podczas budowy podziemnych magazynów na Oksywiu

  Wnętrze magazynu paliw płynnych na Oksywiu

  Budowa magazynów paliw płynnych na Oksywiu - wykop

  Etap budowy podziemnych magazynów na Oksywiu

  Prace przy zbrojeniach podstawy podziemnego magazynu na Oksywiu

Zobacz pozostałe kolekcje