< class="fadeup">

Plany miasta

Zbiory kartograficzne Muzeum Miasta Gdyni nie są wydzielone z ogólnych zasobów działu i nie posiadają odrębnych ksiąg inwentarzowych. Obecnie jest to zespół około 700 obiektów.

Wśród nich jest wiele planów Gdyni. Wyłania się z nich obraz rozwoju miasta od początku jego istnienia. W naszych zbiorach znajdują się plany Gdyni, jej dzielnic oraz portu z różnych okresów historycznych. 

 

Obiekty składające się na Kolekcję

  Plan des Danziger Hafens - plan portu Gdańskiego

  Mapa Diecezji Chełmińskiej

  Mapa głównych kierunków tranzytowych przez Polskę

  Rzeczpospolita Polska

  Mapa Dróg Publicznych Prywatnych Powiatu Morskiego

  Plan Portu w Gdyni

  Plan sytuacyjny bocznicy kolejowej

  Mapa sztabowa Gdańska i okolic

  Mapa topograficzna "Wejherowo"

  Mapa "Kartuzy"

  Mapa "Miastko/Rummelsburg"

  Mapa "Malbork/Marienburg"

  Mapa "Tczew"

  Mapa "Kościerzyna"

  Mapa Polskiego Wybrzeża

  Mapa "Quaschin" - Chwaszczyno

  Mapa Gdyni z 1940 roku

  Mapa "Kielau" - Chylonia

  Plan portu w Gdyni. Program robót do wykonania w 1925 r.

  Studium ogólne regionu Wybrzeża Morskiego

  Mapa Wybrzeża Wschodniego

  Mapa topograficzna: "Wolne Miasto Gdańsk i okolice"

  Mapa: Postleikarte 2. Colin, Danzig, Bromberg

  Mapa: Rozmieszczenie ludności polskiej w województwie pomorskim wg spisu z 1921 roku

  Mapa turystyczna Polskiego Wybrzeża i Kaszubskiej Szwajcarii

  Mapa Gdynia, skala 1:100 000

  Plan parteru domu przy ul. Starowiejskiej 30.

  Mapa topograficzna: 1) Gotenhafen 1471; 2) Szaradowo 2971

  Plan: Der hafen von Danzig. Port gdański

  Plan Gdańska i Wrzeszcza

  Mapa Gdańskiego Hinterlandu

  Mapa sztabowa: Chmelno (język niemiecki)

  Plan: Vorschlag für eine Repflanzung der Kahlänge in Gotenhafen- Oxhöft.

  Mapa: Segelkarte d. Danziger- Bucht für 1943.

  Plan: Der Hafen von Danzig.

  Stadtplan von Gotenhafen - plan Gdyni

  Plan sytuacyjny obozu na Grabówku

  Plan budynku rzeźni eksportowej

  Plan budynku utylizacji, maszynowni i kotłowni rzeźni

  Plan piwnic w budynku utylizacji, maszynowni i kotlowni rzeźni

  Plan portu, Gdynia 1938

  Plan: Gdynia. Port i reda w 1933 r.

  Plan fragmentu Gdyni

  Plan piwnic Hal Targowych w Gdyni

  Plan sytuacyjny chłodni portowej w Gdyni

Zobacz pozostałe kolekcje