< class="fadeup">

Plany z pracowni Władysława Madeły

Zespół planów pochodzących z biura budowniczego Władysława Madeły w Gdyni, skala 1:100, II poł. lat 20. XX w. - 98 szt. Plany budynków mieszkalnych, gospodarczych w Gdyni, na Kamiennej Górze, w Chyloni, na Oksywiu, Obłużu, w Redłowie, Orłowie i w Cisowej; wykonane na kalce oraz światłokopie. Na planach podpis lub pieczęć W. Madeły,  podpisy właścicieli gruntów lub budynków, podpisy autorów projektów budynków.
Stan zachowania: większość planów w stanie dobrym,  niektóre z ubytkami krawędzi i narożników i rdzawymi plamkami przy krawędziach.

Obiekty składające się na Kolekcję

  Projekt budynku mieszkalnego dla pana Alfonsa Buławskiego w Obłużu

  Projekt domu mieszkalnego dla p. A. Kędzioły w Redłowie

  Projekt budowy domu mieszkalnego w. pana Juliusza Kohnkego w Pogórzu

  Projekt budowy domu gospodarczego dla pani Aleksandry Sadowskiej w Gdyni przy ul. Witomińskiej

  Projekt budowy domu gospodarczego dla pani Aleksandry Sadowskiej w Gdyni przy ul. Witomińskiej

  Projekt budowy domu gospodarczego dla Aleksandry Sadowskiej w Gdyni przy ul. Witomińskiej

  Projekt budowy domu gospodarczego dla Aleksandry Sadowskiej w Gdyni przy ul. Witomińskiej

  Projekt budowy domu gospodarczego dla Aleksandry Sadowskiej w Gdyni przy ul. Witomińskiej

  Projekt na budowę domu dochodowego dla Juliusza Marszalla w Gdyni

  Projekt dodatkowy na budowę domu dochodowego dla Juliusza Marszalla w Gdyni

  Projekt na budowę domku mieszkalnego dla Franciszka Jeki w Chyloni

  Projekt domu dochodowego dla Stanisława Kołodziejczaka w Gdyni przy ul. Świętojańskiej

  Rysunek przebudowy domu dla pana Józefa Wandtkego w Gdyni

  Projekt na budowę domu gospodarczego dla Józefa Wandtkego w Gdyni

  Projekt domu mieszkalnego dla Antoniego Grenkowskiego w Gdyni

  Projekt na budowę tymczasowego domku mieszkalnego Antoniego Wilewskiego

  Projekt na budowę tymczasowej stajni dla koni pana Kazimierza Klotza w Gdyni

  Rysunek konsensyjny na budowę baraku dla w. pana Kolesińskiego w Gdyni

  Projekt na przybudowę stodoły dla pana Walentego Nykielskiego w wybudowaniu Chyloni

  Projekt domu pana Antoniego Kassa w Gdyni

  Plan z zespołu pochodzącego z biura budowniczego Władysława Madeły w Gdyni

  Rysunek do projektu K.Kiersnowskiej w Wacława Michalskiego w Orłowie

  Projekt budowy domu mieszkalnego dla pana Jana Janolewicza w Gdyni

  Projekt domu mieszkalnego dla p. Stanisława Juszczaka w Gdyni

  Projekt domu dochodowego p. Andrzeja Gracza w Gdyni

  Projekt domu dochodowego p. Andrzeja Gracza w Gdyni

  Projekt domu dochodowego p. Andrzeja Gracza w Gdyni

  Projekt na budowę piekarni dla w. pana Augustyna Reinhardta w Cisowej powiat Morski, księga gruntowa Cisowa Karta 107

  Projekt na przebudowę domu gospodarczego na starych fundamentach dla w. pana Kalksteina w Gdyni ul. Starowiejska

  Projekt na budowę domku mieszkalnego dla p. Leona Zander w Obłużu.

  Projekt szopy zapasowej dla cegielni dla p. inż. B. Nowackiego w Gdyni / Projekt suszarni dla cegielni p. inż. B. Nowackiego w Gdyni

  Fundamenty pod budowę suszarni dla cegielni p. inż. B. Nowackiego w Gdyni

  Projekt na budowę tymczasowego ręcznego warsztatu stolarskiego dla pana Jana Żuka w Gdyni

  Projekt budowy piwnic w spadzistym terenie podwórza zabudowanej posesji bez piwnic dla w pana Jana Żuka w Gdyni przy ul. Witomińskiej

  Projekt na budowę domu mieszkalnego dla w. pana Jana Hallmana w Gdyni

  Rysunek na budowę domu mieszkalnego w Gdyni przy ul. Abrahama - właść. Kazimierz Mucha

  Projekt budowy domu mieszkalnego i piekarni dla mistrza piekarskiego pana Alojzego Pomieczyńskiego w Gdyni

  Projekt na budowę domu dochodowego dla W. Pana J. Skelnika w Gdyni

  Dom mieszkalny Romana Gułakowskiego we wsi Nowe Obłuże

  Projekt na budowę domku mieszkalnego dla pana Józefa Cynki w Obłużu

  Projekt na budowę domu mieszkalnego dla p. Fr. Treppnera w Gdyni

  Projekt na budowę domu mieszkalnego dla p. Fr. Treppnera w Gdyni

  Projekt na budowę domu mieszkalnego dla p. Fr. Treppnera w Gdyni

  Projekt na budowę chlewa dla rolnika pana Jana Treppnera w Wybudowaniu -Chylonia

  Projekt na rozbudowę domu mieszkalnego dla pana Leonarda Konkela w Gdyni, Oksywia nr 13

  Projekt na rozbudowę domu mieszkalnego dla pana Leonarda Konkela w Gdyni, Oksywia nr 13

  Projekt na do- i nadbudowę domu dla pana Leonarda Konkela w Gdyni Oksywia nr 13

  Projekt na do- i nadbudowę domu dla pana Leonarda Konkela w Gdyni Oksywia nr 13

  Projekt na do i nadbudowę domu mieszkalnego dla pana Leonarda Konkela w Gdyni Oksywia nr 13

  Projekt budowy oficyny dla w. pana Władysława Sypniewskiego w Gdyni

  Projekt budowy oficyny dla w. pana Władysława Sypniewskiego w Gdyni

  Projekt budowy oficyny dla w. pana Władysława Sypniewskiego w Gdyni

  Projekt oficyny dla w.p. Władysława Sypniewskiego w Gdyni / Projekt domu dla w.p. Antoniego Krasuskiego w Chyloni pow. Morski

  Projekt oficyny dla w.p. Wład. Sypniewskiego w Gdyni

  Projekt dodatkowy willi dla profesora Wiktora Świdy, na Kamiennej Górze

  Projekt dodatkowy willi dla profesora Wiktora Świdy, na Kamiennej Górze w Gdyni

  Rysunek projektu budowlanego „Domku mieszkalnego dla w. Pana profesora Wiktora Świdy w Gdyni, Kamienna Góra”

  Rysunek projektu budynku gospodarczego dla w. Pana Teodora Górskiego w Gdyni.

  Rysunek projektu budynku gospodarczego dla w. Pana T. Górskiego w Gdyni.

  Rysunek projektu budynku gospodarczego dla w. Pana T. Górskiego w Gdyni.

  Rysunek projektu budynku gospodarczego dla w. Pana Teodora Górskiego.

  Planu sytuacyjny posesji należącej do gospodarstwa Teodora Górskiego w Gdyni Karta 5

  Plan sytuacyjny parceli należącej do gospodarstwa Teodora Górskiego w Gdyni

  Projektu domku mieszkalnego dla w. Pani a. Nowackiej w Gdyni przy promenadzie.

  Projekt budowy domu mieszkalnego dla w. pana Franciszka Kurka w Obłużu

Zobacz pozostałe kolekcje