< class="fadeup">

Plakaty - Afisze

W zbiorach Muzeum Miasta Gdyni znajduje się około 2100 plakatów i afiszy związanych z życiem Gdyni. Wśród nich warto wymienić obszerną kolekcję obiektów obrazujących życie kulturalne i sportowe Gdyni w okresie od lat 30. XX w. do czasów nam współczesnych. Wśród nich większy ciąg tworzą afisze klubów sportowych (M.Z.K.S. Arka, R.K.S. Gdynia Bałtyk) oraz plakaty filmowe i teatralne. Nie do przecenienia są afisze i obwieszczenia dotyczące wydarzeń istotnych dla lokalnej społeczności: śmierci gen. Orlicz-Dreszera, wysiedleń gdynian w październiku 1939, mordu dwóch szesnastolatków na Obłużu w czasie II wojny światowej, wydarzeń grudniowych, stanu wojennego oraz rozporządzenia regulujące życie codzienne w nowej rzeczywistości Polski Ludowej.

Wszystkie te plakaty będą sukcesywnie udostępniane w sieci.

Obiekty składające się na Kolekcję

  Tabela norm jednorazowego daru na odbudowę stolicy - wrzesień 1946

  Cennik maksymalny artykułów spożywczych pierwszej potrzeby

  Obwieszczenie Prezydium MRN w Gdyni w sprawie szczepienia psów

  Obwieszczenie Prezydium MRN w Gdyni o rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1953 roku

  Obwieszczenie o przepisach sanitarnych i porządkowych na terenie Kąpieliska Morskiego w Gdynia - Orłowo

  Obwieszczenie o uruchomieniu 4 Dzielnicowych Biur Meldunkowych

  Obwieszczenie - ostre strzelanie

  Zarządzenie Nr 54/81 Wojewody Gdańskiego z dnia 17 grudnia 1981

  X Rocznica tragedii Grudnia 1970

  Obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego

  Odjazdy statków z Gdyni - 31.03.1935

  Odjazdy statków z Gdyni - 10.04.1935

  Odjazdy statków z Gdyni - 1.04.1935

  Odjazdy statków z Gdyni - 30.09.1935

  Afisz "Linie regularne Gdyni - przyjazdy i odjazdy statków"

  Afisz: "Zawody motocyklowe na żużlu"

  Afisz: Zawody bokserskie

  Ogłoszenie "Przymusowe szczepienia ochronne przeciwko ospie"

  Afisz teatralny - „Tu mówi Tajmyr”

  Afisz kinowy „Człowiek za Burtą”

  Afisz - Rozporządzenie Prezydenta Gdyni w sprawie sprzedaży i wyszynku napojów alkoholowych

  Afisz "Inauguracja roku szkolnego 1949-50"

  Afisz - "Wielki koncert pieśni ludowych"

  Afisz - Wielka zabawa karnawałowa

  Afisz - Ogłoszenie prezydenta miasta Gdyni

  Afisz: "Wielkie zawody motocyklowe na żużlu"

  Afisz: "Zawody motocyklowe na żużlu"

  Afisz informujący o wystawie zorganizowanej na XVI dni książki i prasy technicznej.

  Afisz informujący o Przeglądzie Dawnych Filmów Polskich w kinie Goplana w Gdyni

  Afisz przedstawiający Repertuar kina Warszawa w Gdyni na miesiąc lipiec 1971 roku

  Afisz z ogłoszeniem 4-letniego Żeńskiego Gimnazjum Krawieckiego w Gdyni

  Afisz z programem studiów Powszechnego Uniwersytetu TUR w Gdyni

  Afisz zawierający apel prezydenta miasta Gdyni Jana Krzeczkowskiego do mieszkańców w sprawie rocznicy Wydarzeń Grudnia ’70.

Zobacz pozostałe kolekcje