< class="fadeup">

Gdynia w obiektywie Edmunda Zdanowskiego

W zasobach Muzeum miasta Gdyni znajduje się spory zasób ponad 700 negatywów i ponad 400 odbitek pozytywowych  autorstwa Edmunda Zdanowskiego. Większość z nich przedstawia Gdynię, port i miasto w pierwszym dwudziestoleciu po II wojnie światowej.  Podejmuje on takie tematy jak zniszczenia wojenne portu w pierwszych latach po II wojnie światowej, pochody 1-Majowe czy pracę portu w tym m.in. portu rybackiego w pierwszych latach po wojnie. Sporą część kolekcji stanowią negatywy z powitania powracającego po II wojnie światowej statku m.s. "Batory" w 1947 roku a także powitania statku m.s. "Krynica" przywożącego powracające z Kanady Skarby Wawelskie w 1961 roku czy pożegnanie "Daru Pomorza" wyruszającego w pierwszy po II wojnie światowej rejs szkoleniowy w 1946 roku.

Edmund Zdanowski (1905-1984)  wraz z żoną Bolesławą (1908-1982), która była również fotografikiem na stałe osiedlili się w Gdyni w 1945 roku. Podjęli pracę w Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie. Edmund Zdanowski zorganizował i kierował Działem Fotografiki w tej szkole.  Pochodził z Wilna, gdzie urodził się  i wychował. Był uczniem słynnego fotografika Jana Bułhaka w którego zakładzie pracował i terminował. Jeszcze przed wojną był instruktorem w Zakładzie Fotografii Artystycznej Uniwersytetu im.Stefana Batorego. Od 1934 rok, wraz z zona prowadził w Wilnie własny zakład fotograficzny.

Obiekty składające się na Kolekcję

  Wiosła zanurzone w wodzie

  Port rybacki w Gdyni, trawler "Neptun"

  Port rybacki w Gdyni, pokład trawlera "Neptun"

  Port rybacki w Gdyni, pokład trawlera "Neptun"

  Rybak w sterówce trawlera "Neptun"

  Rybak w sterówce trawlera "Neptun"

  Oficer na trawlerze "Neptun"

  Członkowie załogi trawlera "Neptun"

  Członkowie załogi trawlera "Neptun"

  Wiosła przy zniszczonym falochronie portu gdyńskiego

  Port rybacki w Gdyni, nabrzeże Rybne, trawler "Neptun"

  Rybak gdyński z wielką rybą

  Rybak gdyński prezentujący wielką rybę

  Port rybacki w Gdyni, trawler "Neptun"

  Port rybacki w Gdyni, trawler "Neptun"

  Port rybacki w Gdyni, trawler "Neptun"

  Port w Gdyni, powrót skarbów wawelskich, statek "Krynica"

  Holownik "Heros" przy statku "Krynica"

  Holownik "Heros" przy statku "Krynica"

  Holownik "Heros" i statek " Krynica"

  Holownik "Heros" i statek " Krynica"

  Statek "Krynica" przy nabrzeżu Francuskim

  Statek " Krynica" przy nabrzeżu Francuskim

  Statek "Krynica" przy nabrzeżu Francuskim

  Statek "Krynica" przy nabrzeżu Francuskim

  Statek "Krynica" przy nabrzeżu Francuskim

  Port w Gdyni, powrót skarbów wawelskich, powitanie statku "Krynica"

  Port w Gdyni, powrót skarbów wawelskich, powitanie statku "Krynica"

  Port w Gdyni, powrót skarbów wawelskich, powitanie statku "Krynica"

  Port w Gdyni, powrót skarbów wawelskich, powitanie statku "Krynica"

  Port w Gdyni, powrót skarbów wawelskich, powitanie statku "Krynica"

  Port w Gdyni, powrót skarbów wawelskich, powitanie statku "Krynica"

  Port w Gdyni, powrót skarbów wawelskich, powitanie statku "Krynica"

  Port w Gdyni, powrót skarbów wawelskich, powitanie statku "Krynica", holownik "Heros".

  Port rybacki Gdyni, nabrzeże Kutrowe

  Port rybacki w Gdyni, Basen Prezydenta, nabrzeże Kutrowe

  Port rybacki w Gdyni, Basen Prezydenta

  Port rybacki w Gdyni, Basen Prezydenta

  Port rybacki w Gdyni, Basen Prezydenta, nabrzeże Kutrowe

  Port rybacki w Gdyni, Basen Prezydenta

  Port rybacki w Gdyni, Basen Prezydenta, nabrzeże Prezydenta

  Port rybacki w Gdyni, Basen Prezydenta, nabrzeże Prezydenta

  Port rybacki w Gdyni, Basen Prezydenta, nabrzeże Prezydenta

  Port rybacki w Gdyni, Basen Prezydenta, nabrzeże Prezydenta

  Port rybacki w Gdyni, Basen Prezydenta, nabrzeże Prezydenta

  Port rybacki w Gdyni, nabrzeże Kutrowe

  Port rybacki w Gdyni, Basen Prezydenta, nabrzeże Prezydenta

  Port rybacki w Gdyni, Basen Prezydenta, nabrzeże Prezydenta

  Port rybacki w Gdyni, Basen Prezydenta, nabrzeże Prezydenta

  Port rybacki w Gdyni, Basen Prezydenta, nabrzeże Prezydenta

  Gdynia Skwer Kościuszki

  Gdynia Skwer Kościuszki - widok w strone ulicy Świętojańskiej

  Port rybacki w Gdyni, Basen Prezydenta

  Zniszczenia wojenne portu w Gdyni, nabrzeże Pomorskie i falochron

  Zniszczenia wojenne portu w Gdyni

  Zniszczenia wojenne portu w Gdyni

  Port rybacki w Gdyni, nabrzeże Kutrowe

  Port rybacki w Gdyni, nabrzeże Kutrowe

  Port rybacki w Gdyni, nabrzeże Kutrowe

  Port rybacki w Gdyni, nabrzeże Kutrowe

  Port rybacki w Gdyni, Basen Prezydenta, nabrzeże Kutrowe

  Port rybacki w Gdyni, nabrzeże Kutrowe

  Port rybacki w Gdyni, Basen Prezydenta, nabrzeże Kutrowe

  Basen Eugeniusza Kwiatkowskiego - statek pasażerski m/s "Sobieski"

  Statek pasażerski m/s "Sobieski"

  Statek pasażerski m/s "Sobieski"

  Morze o zmierzchu lub wschodzie słońca

  Morze o zmierzchu lub wschodzie słońca

  Statek pasażerski m/s "Batory" wpływa do portu Gdyni

  Statek pasażerski m/s "Batory" wpływa do portu Gdyni

  Holownik "Tytan" wprowadza statek m/s "Batory" do portu w Gdyni

  Holownik "Tytan" wprowadza statek m/s "Batory" do portu w Gdyni

  Holownik "Tytan" wprowadza statek m/s "Batory" do portu w Gdyni

  Holownik "Tytan" wprowadza do portu Gdyni statek pasażerski m/s "Batory"

  Basen Eugeniusza Kwiatkowskiego - statek pasażerski m/s "Sobieski"

  Statek pasażerski m/s "Batory" wpływa do portu Gdyni

  Statek pasażerski m/s "Batory" wpływa do portu Gdyni

  Port w Gdyni, statek pasażerski m.s. "Batory" wpływa do portu

  Statek pasażerski m/s "Batory" w gali banderowej

  Statek pasażerski m/s "Batory" w gali banderowej

  Statek pasażerski m/s "Batory" w gali banderowej

  Statek pasażerski m/s "Batory" w gali banderowej

  Statek pasażerski m/s "Batory" wpływa do portu Gdyni

  Statek pasażerski m/s "Batory" wpływa do portu Gdyni

  Statek pasażerski m/s "Batory" wpływa do portu Gdyni

  Port w Gdyni, statek przy nabrzeżu

  Statek pasażerski m/s "Batory" wpływa do portu Gdyni

  Statek pasażerski m/s "Batory" wpływa do portu Gdyni

  Cumowanie do nabrzeża Francuskiego statku m/s " Batory"

  Cumowanie do nabrzeża Francuskiego statku m/s " Batory"

  Statek "Moore Mc Cormack Lines" przy nabrzeżu

  Port w Gdyni, statek pasażerski m.s. "Sobieski"

  Statki przy nabrzeżu

  Statek pasażerski m.s. "Sobieski"

  Port w Gdyni, statki przy nabrzeżu

  Statek pasażerski m/s "Sobieski"

  Nurek pracujący w porcie gdyńskim

  Nurek pracujący w porcie gdyńskim

  Nurek pracujący w porcie gdyńskim

  Nurek pracujący w porcie gdyńskim

  Nurek pracujący w porcie gdyńskim

  Nurek pracujący w porcie gdyńskim

  Nurek pracujący w porcie gdyńskim

  Nurek pracujący w porcie gdyńskim

  Nurek pracujący w porcie gdyńskim

  Nurek pracujący w porcie gdyńskim

  Nurek pracujący w porcie gdyńskim

  Nurek pracujący w porcie gdyńskim

  Nurek pracujący w porcie gdyńskim

  Nurek pracujący w porcie gdyńskim

  Nurek pracujący w porcie gdyńskim - zanurzanie

  Nurek pracujący w porcie gdyńskim - zanurzanie

  Nurek pracujący w porcie gdyńskim - zanurzenie

  Nurek pracujący w porcie gdyńskim

  Nurek pracujący w porcie gdyńskim

  Nurek pracujący w porcie gdyńskim

  Nurek pracujący w porcie gdyńskim - wynurzanie

  Nurek pracujący w porcie gdyńskim

  Nurek pracujący w porcie gdyńskim

  Nurkowie pracujący w porcie gdyńskim

  Nurkowie pracujący w porcie gdyńskim

  Nurkowie pracujący w porcie gdyńskim

  Nurek pracujący w porcie gdyńskim

  Nurek pracujący w porcie gdyńskim

  Nurkowie pracujący w porcie gdyńskim

  Nurkowie pracujący w porcie gdyńskim

  Nurkowie pracujący w porcie gdyńskim

  Nurek z hełmem w porcie Gdyni

  Nurek z hełmem w porcie Gdyni

  Nurek z hełmem w porcie Gdyni

  Nurek z hełmem w porcie Gdyni

  Port drzewny firmy "Paded" w Gdyni

  Port drzewny firmy "Paged" w Gdyni

  Port drzewny firmy "Paged" w Gdyni

  Port drzewny firmy "Paged" w Gdyni

  Port drzewny firmy "Paged" w Gdyni

  Port drzewny firmy "Paged" w Gdyni

  Port drzewny firmy "Paged" w Gdyni

  Port drzewny firmy "Paged" w Gdyni

  Port drzewny firmy "Paged" w Gdyni

  Port drzewny firmy "Paged" w Gdyni

  Port drzewny firmy "Paged" w Gdyni - przeładunki

  Port drzewny firmy "Paged" w Gdyni

  Port drzewny firmy "Paged" w Gdyni

  Port drzewny firmy "Paged" w Gdyni

  Port drzewny firmy "Paged" w Gdyni

  Port drzewny firmy "Paged" w Gdyni

  Port drzewny firmy "Paged" w Gdyni

  Port drzewny firmy "Paged" w Gdyni

  Port drzewny firmy "Paged" w Gdyni

  Port drzewny firmy "Paged" w Gdyni

  Port drzewny firmy "Paged" w Gdyni

  Port drzewny firmy "Paged" w Gdyni

  Port drzewny firmy "Paged" w Gdyni

  Port drzewny firmy "Paged" w Gdyni

  PCWM - Gdynia, brzeg morski

  PCWM w Gdyni - brzeg morski z łodzią wiosłową

  PCWM w Gdyni - łódź na brzegu morskim

  PCWM w Gdyni - łódź na brzegu morskim

  PCWM w Gdyni - łódź wiosłowa przy brzegu

  PCWM w Gdyni - łódź wiosłowa przy brzegu

  PCWM w Gdyni - wyciąganie łodzi na brzeg

  PCWM w Gdyni - wyciąganie łodzi na brzeg

  PCWM w Gdyni - wyciąganie łodzi na brzeg

  PCWM w Gdyni - wyciąganie łodzi na brzeg

  PCWM w Gdyni - wyciąganie łodzi na brzeg

  PCWM - Gdynia, brzeg morski

  PCWM w Gdyni - wyciąganie łodzi na brzeg

  PCWM w Gdyni - wyciąganie łodzi na brzeg

  PCWM w Gdyni - łódź na brzegu

  PCWM w Gdyni - łódź na brzegu

  PCWM w Gdyni - uczeń PCWM na plaży

  PCWM w Gdyni - grupa uczniów na plaży

  PCWM w Gdyni - grupa uczniów na plaży

  PCWM w Gdyni - uczniowie na plaży

  PCWM w Gdyni - uczniowie wyciągający łódź na plażę

  PCWM w Gdyni - brzeg morski z łodzią

  PCWM w Gdyni - grupa uczniów przy łodzi

  PCWM w Gdyni - łódź na brzegu

  PCWM w Gdyni - łódź na brzegu

  PCWM w Gdyni - łódź na brzegu

  PCWM w Gdyni - grupa uczniów przy łodzi

  PCWM w Gdyni - grupa uczniów przy łodzi

  PCWM w Gdyni - brzeg morski z łodzią

  PCWM w Gdyni, brzeg morski z łodzią

  PCWM w Gdyni - brzeg morski z łodzią

  PCWM w Gdyni - brzeg morski z łodzią

  PCWM w Gdyni - brzeg morski z łodzią

  PCWM w Gdyni - brzeg morski z łodzią

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni.

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni.

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni.

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni.

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni.

  Zniszczenia wojenne portu w Gdyni - falochron

  Zniszczenia wojenne portu w Gdyni

  Zniszczenia wojenne portu w Gdyni - nabrzeże szwedzkie

  Zniszczenia wojenne portu w Gdyni

  Zniszczenia wojenne portu w Gdyni - nabrzeże Szewdzkie

  Żaglowiec w basenie Węglowym portu w Gdyni

  Żaglowiec w basenie Węglowym portu w Gdyni

  Dziób żaglowca na morzu z pancernikiem "Gneisenau" na horyzoncie

  Przeładunek węgla w porcie w Gdyni

  Przeładunek węgla w porcie w Gdyni

  Przeładunek węgla w basenie Węglowym, portu w Gdyni

  Zniszczenia wojenne portu w Gdyni - falochron

  Przeładunek węgla w basenie Węglowym, w porcie w Gdyni

  Przeładunek węgla na nabrzeżu Węglowym, w porcie w Gdyni

  Przeładunek węgla na nabrzeżu Węglowym, w porcie w Gdyni

  Przeładunek węgla na nabrzeżu Węglowym w porcie w Gdyni

  Kabina dźwigu na ażurowym portalu w porcie w Gdyni

  Zniszczenia wojenne portu w Gdyni

  Zniszczenia wojenne portu w Gdyni - nabrzeże Szwedzkie

  Zniszczenia wojenne portu w Gdyni - Basen Węglowy, nabrzeże Szwedzkie

  Zniszczenia wojenne portu w Gdyni

  Zniszczenia wojenne portu w Gdyni - falochron

  Zniszczenia wojenne portu w Gdyni - Molo Węglowe

  Port w Gdyni, nabrzeże Szwedzkie

  Port w Gdyni, nabrzeże Szwedzkie, w głębi nabrzeże Duńskie

  Port w Gdyni, nabrzeże Szwedzkie - most przeładunkowy

  Port w Gdyni, nabrzeże Szwedzkie - ster statku

  Port w Gdyni, nabrzeże Szwedzkie - przeładunek

  Dźwig na Nabrzeżu Szwedzkim, port w Gdyni

  Port w Gdyni, nabrzeże Szwedzkie, mosty przeładunkowe

  Dźwig w porcie Gdyni

  Port w Gdyni, nabrzeże Szwedzkie

  Port w Gdyni, nabrzeże Szwedzkie - przeładunek

  Port węglowy w Gdyni, nabrzeże Duńskie

  Port w Gdyni, nabrzeże Duńskie

  Most przeładunkowy nr 21 - port w Gdyni, nabrzeże Szwedzkie

  Port w Gdyni, nabrzeże Polskie i Rotterdamskie, odbudowa nabrzeża Polskiego

  Port w Gdyni, nabrzeże Rotterdamskie

  Port w Gdyni, nabrzeże Rotterdamskie

  Statek " Inger" z Helsinborga na Nabrzeżu Rotterdamskim w Gdyni

  Statek " Inger" przy Nabrzeżu Rotterdamskim w porcie w Gdyni

  Panorama Gdyni z rejonu Działek Leśnych

  Panorama Gdyni z Działek Leśnych

  Panorama Gdyni z Działek Leśnych

  Działki Leśne - panorama

  Budowa ulicy Władysława IV i ulicy Obrońców Wybrzeża

  Budowa ulic Władysława IV i Obrońców Wybrzeża

  Budowa ulic Władysława IV i Obrońców Wybrzeża

  Budowa ulic Władysława IV i Obrońców Wybrzeża

  Budowa ulicy Władysława IV w Gdyni.

  Budowa ulicy Władysława IV w Gdyni

  Drewniany krzyż na Działkach Leśnych - panorama Gdyni

  Budowa ulicy Władysława IV w Gdyni.

  Drewniany krzyż na Działkach Leśnych - panorama miasta

  Drewniany krzyż na Działkach Leśnych - panorama miasta

  Drewniany krzyż na Działkach Leśnych panorama miasta

  Panorama miasta Gdyni z Działek Leśnych

  Panorama Gdyni z Działek Leśnych

  Panorama Gdyni z Działek Leśnych

  Zniszczenia wojenne portu w Gdyni - nabrzeże Szwedzkie

  Trawler "Neptun" w porcie rybackim Gdyni

  PCWM - wyciąganie łodzi na brzeg

  Panorama miasta Gdyni z Działek Leśnych

  Panorama Gdyni z Działek Leśnych

  Załoga trawlera "Saturnia"

  Załoga statku rybackiego "Saturnia"

  Statek rybacki "Saturnia" mężczyźni na mostku kapitańskim

  Załoga statku rybackiego "Saturnia"

  Statek rybacki "Saturnia" - mężczyźni na mostku kapitańskim

  Załoga statku rybackiego "Saturnia"

  Dwóch mężczyzn na mostku kapitańskim statku "Saturnia"

  Załoga statku "Staurnia" na tle koła ratunkowego

  Pożegnanie żaglowca "DAR POMORZA"

  Pożegnanie żaglowca "DAR POMORZA"

  Pożegnanie żaglowca "DAR POMORZA"

  Pożegnanie żaglowca "DAR POMORZA"

  Dar Pomorza" wypływający w rejs

  "Dar Pomorza" wypływający w rejs

  "Dar Pomorza" wypływający w rejs

  "Dar Pomorza" wypływający w rejs- "Gneisenau"

  "Dar Pomorza" wypływający w rejs- "Gneisenau"

  "Dar Pomorza" wypływający w rejs- "Gneisenau"

  Nabrzeże Francuskie

  Statki w basenie portowym Gdyni

  "Dar Pomorza" wypływający w rejs- "Gneisenau"

  "Dar Pomorza" wypływający w rejs- "Gneisenau"

  Przeładunek węgla w porcie gdyńskim

  Przeładunek węgla w porcie gdyńskim

  Przeładunek węgla w porcie gdyńskim

  Dźwigi w porcie gdyńskim

  Wejście do portu gdyńskiego- "Gneisenau"

  Nabrzeże Indyjskie- statki

  Nabrzeże Indyjskie- statki

  Nabrzeże Indyjskie- statki

  Port gdyński- statki

  Nabrzeże Indyjskie- statki

  Kanał Raduni w Gdańsku- Wielki Młyn

  Port rybacki w Gdyni, Dalmor

  Port rybacki w Gdyni, Dalmor

  Port rybacki w Gdyni, Dalmor

  Port rybacki w Gdyni, statki

  Port rybacki w Gdyni, Dalmor

  Port rybacki w Gdyni, Dalmor

  Port rybacki w Gdyni, Dalmor

  Port rybacki w Gdyni, Dalmor

  Port rybacki w Gdyni, Dalmor

  Magazyn z beczkami firmy Dalmor

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni.

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni.

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni.

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni.

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni.

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni.

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni.

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni.

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni.

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni.

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni.

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni.

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni.

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni.

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni - Plac przed Dworcem Morskim

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni- Dworzec Morski w Gdyni

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni - Dworzec Morski

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni.

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni.

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni.

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni.

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni.

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni - prawa burta.

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni - statki w porcie, nabrzeże Indyjskie.

  Basen portowy i nabrzeże Indyjskie

  Basen portowy i nabrzeże Indyjskie

  Basen portowy i nabrzeże Indyjskie

  Powrót statku m/s "Batory" do Gdyni.

  Widok z okna na budynek mieszkalny

  Widok na morze

  Widok na morze

  Widok na morze i statek pasażerski "Mazowsze"

Zobacz pozostałe kolekcje