< class="fadeup">

Dworzec Morski i Magazyn Tranzytowy w Gdyni - album z 1933 roku

Album fotograficzny z zespołem dziesięciu czarno-białych fotografii i sześciu barwnych  planów przedstawiających Dworzec Morski  i Magazyn Tranzytowy w Gdyni. Oprawa albumu z brązowego płótna introligatorskiego. Obiekty naklejone pojedynczo na czarne tekturowe karty przedzielone bibułą. Karty w środku połączone z oprawą brązowym sznurkiem w grzbiecie.

Fotografie przedstawiają zimowy wygląd Dworca Morskiego, ujęcie od frontu oraz od nabrzeży magazynu tranzytowego i dworca - ujęcie od n. Francuskiego; budynku Magazynu Tranzytowego - ujęcie od  n. Holenderskiego. Wnętrza Dworca Morskiego - główny hol wejściowy z tablicami pamiątkowymi na półpiętrze oraz wejściem widocznym od strony holu. Dwie fotografie przedstawiają Magistralę Węglową w rejonie Gdyni.  Barwne plany to tzw. „Plany sytuacyjne” poszczególnych kondygnacji obu budynków.

Gmach Dworca Morskiego został zaprojektowany według projektu katowickiego oddziału berlińskiej spółki autorskiej „Dyckerhoff&Widmann”, zatwierdzonego w 1932 r. Wykonawcą była Spółka Techniczno-Budowlana „Skąpski, Wolski, Wiśniewski”. Poświęcenie gmachu odbyło się 8 grudnia 1933 r. i zbiegło się z zakończeniem głównych prac przy budowie portu i połączono z obchodami piętnastej rocznicy odzyskania niepodległości. Wnętrze hali głównej przykryte zostało czworokątną, cienkościenną kopułą żelbetową, zwieńczoną ostrołupowym świetlikiem. Fasadę budynku po obu bokach wzbogacały płaskorzeźby orłów polskich. Dworzec posiadał połączenie kolejowe z Etapem Emigracyjnym na Grabówku.

 Do Dworca Morskiego przylegał budowany równocześnie Magazyn Tranzytowy. Jest to dwukondygnacyjny budynek w kształcie prostokąta. Na parterze znajdowała się Hala Pasażerska z pocztą, ekspedycją bagażową, biurem informacyjnym, kantorem wymiany i innym pomocniczymi pomieszczeniami. Na piętrze zlokalizowano biura linii okrętowych, pomieszczenia Urzędu Celnego, górną bagażownię, pomieszczenia dyżurnego ruchu, zawiadowcy stacji, inspektora emigracyjnego i lekarza portowego.

Obiekty składające się na Kolekcję

  Dworzec Morski w Gdyni - fasada

  Nabrzeże Francuskie - Dworzec Morski i Magazyn Tranzytowy w Gdyni

  Magazyn Tranzytowy - nabrzeże Holenderskie

  Wnętrze Dworca Morskiego w Gdyni

  Hol wejściowy we wnętrzu Dworca Morskiego w Gdyni

  Dworzec Morski w Gdyni zimą

  Wnętrze Dworca Morskiego w Gdyni - wejście główne

  Płaskorzeźby Józefa Piłsudskiego i Ignacego Mościckiego we wnętrzu Dworca Morskiego w Gdyni

  Budowa mostu kolejowego magistrali węglowej w dzielnicy Czersko Polskie w Bydgoszczy

  Północny odcinek Magistrali Węglowej

  Plan sytuacyjny Dworca Morskiego w Gdyni

  Plan sytuacyjny Dworca Morskiego i Magazynu Tranzytowego w Gdyni

  Magazyn Tranzytowy - plan sytuacyjny parteru

  Plan sytuacyjny pierwszego piętra Dworca Morskiego w Gdyni

  Plan sytuacyjny pierwszego piętra Magazyny Tranzytowego

  Plan sytuacyjny drugiego piętra Dworca Morskiego w Gdyni

Zobacz pozostałe kolekcje